NEDEN ISO-9001

NEDEN ISO-9001

# Mayıs 20, 2018 # Dünyadan Eğlence Teknoloji Uncategorized 0


• ISO-9000 Ve ISO-9001 Nedir ?
Tüketicilerin ihtiyacının hızla değiştiği dünyamızda artık işletmelerin ayakta kalabilmeleri
için tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretimini yapmalarını
zorunlu kılmaktadır. Bu sebeblerden dolayı üretimden , pazarlamaya ve satış sonrası hizmetlere
kadar tüm süreci iyileştirmeyi amaçlayan Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması zorunlu bir hâle
gelmiştir.
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl
kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.
ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına
yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar
bütünüdür.
ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları
tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.
Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)’nun yayımlamış olduğu
kılavuz standartlar da vardır. ISO 9001 ve kılavuz standartlar, ISO 9000 serisi olarak
adlandırılmaktadır. Aşağıda verilen ISO 9000 standart serisi, her tip ve büyüklükteki kuruluşun
etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması ve uygulaması için geliştirilmiştir.
• ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler: ISO
9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite
yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun
müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama
yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı
amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi
yapılan standarttır.
ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri-Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz:
ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate
alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının
iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.
ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu: ISO 19011
Standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ile ilgili kılavuzluk bilgilerini
sağlar.• Neden ISO-9001 Sıkça Tercih Edilir
ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli
ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü
bir yönetim sistemini temsil eder.
ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara
bırakmıştır. Yapılması gereken “standart” bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını
karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.
Sonuç olarak;
• Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.
• Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
• Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.
ISO 9001 Standardı’nı kimler kullanabilir/uygulayabilir?
ISO 9001 Standardı’nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve
sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması
amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi
oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir
kısıtlama bulunmamaktadır.

Kaynakça:
http://belgelendirme.ctr.com.tr/iso-9001-nedir.html

Java’ya Merhaba
Java Teknolojisi nedir ve neden ihtiyacımız olsun? Java bir programlama dili ve bilgi işlem ortamı olarak ilk olarak Sun Microsytem Read more.
PR VS AD? Reklam nedir, ne değildir?
   Shakira, Darth Vader’ı alt etti; Pop yıldızın Activia sponsorlu müzik videosu tüm zamanların en çok paylaşılan reklamına dönüşmesi: bit.ly/1ogx9UW Read more.
Venüste Neden Yaşam Yoktur
     Venüs adını eski roma tanrıçasından alır, eski yunandaysa afrodit aşk ve güzellik tanrıçası, venüsün bir diğer adı ise Read more.
Glade, gtk+ ?
GLADE Glade Nedir? Gtk Builder? Gtk Builder İşlevleri? ÖRNEKLER Glade Nedir? Glade, Gnome Masaüstü ortamına ,GTK+ araçkiti için hızlı ve Read more.
Adım adım “python” ile altyazı editörü
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # vim: ts=4:sw=4 class srt_editor(): def __init__(self,dosya, sure,durum=False): # kullanıcıdan gelen ana değişkenler Read more.
Parça parça “Crystallizing Public Opinion”
.. the professional concept of public relations has its roots in pirimitive times, though relationship between those who led and Read more.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir