Adım adım “python” ile altyazı editörü

Adım adım “python” ile altyazı editörü

# Mayıs 20, 2018 # Kodlama Teknoloji Uncategorized 0

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vim: ts=4:sw=4

class srt_editor():
  def __init__(self,dosya, sure,durum=False):
    
    # kullanıcıdan gelen ana değişkenler
    # durum: alt yazıya zaman mı eklenecek yoksa çıkarılacak mı ?
    # sure : çıkarılacak zaman milisaniye ölçüsünden..
    # dosya : nerdedir bu dosya ?
    
    self.durum = durum
    self.sure = sure
    self.dosya = dosya
    
    self.ayikla()
  def ayikla(self):
     # herhangibi satırda sorun çıkarsa o satırı bilmek önemli   
     self.line = 0
     # dosyadaki bilgileri bir değişkene tıkalım..
     buf = ""
     # dosyayı okumak için açmak gerek
     dosya = open(self.dosya).read() "
     # dosyayı satır satır incelemeye geldi sıra.
     for x in dosya.splitlines():

      self.line += 1
       
      # Eğer satırın içinde "-->" denk gelirsek bunun süre satırı olduğunu varsayıyoruz..
      if "-->" in x:
        bilgi = x.split(">")      

        # işaretimizden önceki bilgi altyazı başlangıcı
        # ve sonrakiyse altyazının sonlandığı zamanlar
        basla = bilgi[0].replace("--","")
        bit = bilgi[1]

        # başlangıç ve bitiş bilgilerini hesapla fonk. gönderiyoruz
        basla ,bit = self.hesapla(basla) , self.hesapla(bit)       
        
        # geri dönüşlerden biri bile olumsuzsa sonraki satıra geç..
        if basla is False or bit is False:
          continue
        # buf adlı değişkene yenilenmiş zaman bilgilerini ekle
        satir = basla + " --> " + bit
        buf = buf + satir + "\n"
        
      else:
        # satırı aynen kopyala...
        buf = buf + x+ "\n"          
    # dosyayı yazmak için aç ve değişkende biriken bilgileri içine yaz...      
    with open(self.dosya,"w") as dosya:
      dosya.write(buf)
    dosya.close()
    def hesapla(self,zaman):

	   # basi saniye ve ms. bilgisinden önceki zaman bilgileri

    basi = zaman.split(":")[:2]
	   # zaman olarak ele alınan saniye ve ms. bilgisi..

    zaman = zaman.split(":")[2]
    
	   # Zaman bilgisinden ms'yi ayıkla..
    # eğer ayıklamada sorun yaşanırsa satır ve zaman bilgilerini
    # ekrana yaz ve boş olarak geri dön..

    try:
     # ms bilgisini ayıkla...

      ek = zaman.split(",")[1]
    except IndexError:
      print "satir --> " + str( self.line)
      print "zaman bilgisi --> " +str( zaman)
      print "tüm zaman -- > " + zaman 
      return False
      
	   # saniye bilgisini al..      

    ana = zaman.split(",")[0]
    
    # Eğer durum olumluysa eksiltmek için işlemleri uygula
    if self.durum is True:
      sure_ekle = int(ek) - int(self.sure)  
      
	     # eksilen zaman binden fazlaysa
      # kaç saniyeye denk geldiğini bul ve saniye adlı değikene gir
      # ve düzenlenicek süreden saniyeleri çıkart..

      if sure_ekle < -1000:
        saniye = sure_ekle / 1000
        sure_ekle -= saniye*1000
           
	     # eksilen süre sadece sıfırdan küçükse..
      # saniyeyi bire eşitle ve eklenen sürenin eksi değerini kaldır..           

      elif sure_ekle < 0:
        saniye = 1
        sure_ekle = divmod(sure_ekle,-1)[0]
      # hiçbiri değilse olabilir şimdi yazınca denk geldi XD
      # ana ile tanımlanan saniyeye ms'yi ekle..        
      else:
        return ":".join(basi) + ":" + str(ana) +","+ str(sure_ekle)  
      
      sn = float(ana) - saniye
      sn = int(sn)
      return ":".join(basi) + ":" + str(sn) +","+ str(sure_ekle)
  
	   # Eğer durum olumlu değilse belirtilen süreyi zamana ekle..         

    else:
	     # saniye adında olumsuz bir değişken oluştur..

      saniye = None  
    
      sure_ekle = int(ek) + int(self.sure)
      
	     # sure_ekle binden büyükse kaç 'saniyeyse saniyey eşitle
      # ve zaman bilgisinden çıkar..

      if sure_ekle > 1000:
        saniye = sure_ekle / 1000
        sure_ekle -= saniye*1000   
        

	     # Eğer  saniye varsa
      # ana ile belirtilen esas zamana saniyeyi ekle ve geri dön

      if saniye :
        sn = float(ana) + saniye
        sn = int(sn)
        return ":".join(basi) + ":" + str(sn) +","+ str(sure_ekle)
      # saniyelik bir şey yoksa direk " ana" zamana ekle ms'yeyi. XD
      else:
        return ":".join(basi) + ":" + str(ana) +","+ str( sure_ekle )
  
srt_editor("mpt.srt",850)
#veya
# srt _editor("mpt.srt",850,True) 

Kaynak kodun tamamı:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vim: ts=4:sw=4

class srt_editor():
  def __init__(self,dosya, sure,durum=False):
    # kullanıcıdan gelen ana değişkenler
    # durum: alt yazıya zaman mı eklenecek yoksa çıkarılacak mı ?
    # sure : çıkarılacak zaman milisaniye ölçüsünden..
    # dosya : nerdedir bu dosya ?
    
    self.durum = durum
    self.sure = sure
    self.dosya = dosya
    
    self.ayikla()
    
  def ayikla(self):
  
    # herhangibi satırda sorun çıkarsa o satırı bilmek önemli    
    self.line = 0    
    # dosyadaki bilgileri bir değişkene tıkalım..
    buf = ""
    # dosyayı okumak için açmak gerek
    dosya = open(self.dosya).read()  
    
    # dosyayı satır satır incelemeye geldi sıra.
    for x in dosya.splitlines():

      self.line += 1
       
      # Eğer satırın içinde "-->" denk gelirsek bunun süre satırı olduğunu varsayıyoruz..
      if "-->" in x:
        bilgi = x.split(">")      

        # işaretimizden önceki bilgi altyazı başlangıcı
        # ve sonrakiyse altyazının sonlandığı zamanlar
        basla = bilgi[0].replace("--","")
        bit = bilgi[1]

        # başlangıç ve bitiş bilgilerini hesapla fonk. gönderiyoruz
        basla ,bit = self.hesapla(basla) , self.hesapla(bit)       
        
        # geri dönüşlerden biri bile olumsuzsa sonraki satıra geç..
        if basla is False or bit is False:
          continue
        # buf adlı değişkene yenilenmiş zaman bilgilerini ekle
        satir = basla + " --> " + bit
        buf = buf + satir + "\n"
        
      else:
        # satırı aynen kopyala...
        buf = buf + x+ "\n"          
    # dosyayı yazmak için aç ve değişkende biriken bilgileri içine yaz...      
    with open(self.dosya,"w") as dosya:
      dosya.write(buf)
    dosya.close()
         
    
      
 
  def hesapla(self,zaman):

    # basi saniye ve ms. bilgisinden önceki zaman bilgileri
    basi = zaman.split(":")[:2]
    # zaman olarak ele alınan saniye ve ms. bilgisi..
    zaman = zaman.split(":")[2]
    
    # Zaman bilgisinden ms'yi ayıkla..
    # eğer ayıklamada sorun yaşanırsa satır ve zaman bilgilerini
    # ekrana yaz ve boş olarak geri dön..
    try:
      # ms bilgisini ayıkla...
      ek = zaman.split(",")[1]
    except IndexError:
      print "satir --> " + str( self.line)
      print "zaman bilgisi --> " +str( zaman)
      print "tüm zaman -- > " + zaman 
      return False
      
    # saniye bilgisini al..      
    ana = zaman.split(",")[0]
    
    # Eğer durum olumluysa eksiltmek için işlemleri uygula
    if self.durum is True:
      sure_ekle = int(ek) - int(self.sure)  
      
      # eksilen zaman binden fazlaysa
      # kaç saniyeye denk geldiğini bul ve saniye adlı değikene gir
      # ve düzenlenicek süreden saniyeleri çıkart..
      if sure_ekle < -1000:
        saniye = sure_ekle / 1000
        sure_ekle -= saniye*1000
           
      # eksilen süre sadece sıfırdan küçükse..
      # saniyeyi bire eşitle ve eklenen sürenin eksi değerini kaldır..           
      elif sure_ekle < 0:
        saniye = 1
        sure_ekle = divmod(sure_ekle,-1)[0]
      # hiçbiri değilse olabilir şimdi yazınca denk geldi XD
      # ana ile tanımlanan saniyeye ms'yi ekle..        
      else:
        return ":".join(basi) + ":" + str(ana) +","+ str(sure_ekle)  
      
      sn = float(ana) - saniye
      sn = int(sn)
      return ":".join(basi) + ":" + str(sn) +","+ str(sure_ekle)
  
    # Eğer durum olumlu değilse belirtilen süreyi zamana ekle..         
    else:
      # saniye adında olumsuz bir değişken oluştur..
      saniye = None  
    
      sure_ekle = int(ek) + int(self.sure)
      
      # sure_ekle binden büyükse kaç 'saniyeyse saniyey eşitle
      # ve zaman bilgisinden çıkar..
      if sure_ekle > 1000:
        saniye = sure_ekle / 1000
        sure_ekle -= saniye*1000   
        

      # Eğer  saniye varsa
      # ana ile belirtilen esas zamana saniyeyi ekle ve geri dön
      if saniye :
        sn = float(ana) + saniye
        sn = int(sn)
        return ":".join(basi) + ":" + str(sn) +","+ str(sure_ekle)
      # saniyelik bir şey yoksa direk " ana" zamana ekle ms'yeyi. XD
      else:
        return ":".join(basi) + ":" + str(ana) +","+ str( sure_ekle )
  
srt_editor("mpt.srt",850)
#veya
# srt _editor("mpt.srt",850,True)  
Java’ya Merhaba
Java Teknolojisi nedir ve neden ihtiyacımız olsun? Java bir programlama dili ve bilgi işlem ortamı olarak ilk olarak Sun Microsytem Read more.
PR VS AD? Reklam nedir, ne değildir?
   Shakira, Darth Vader’ı alt etti; Pop yıldızın Activia sponsorlu müzik videosu tüm zamanların en çok paylaşılan reklamına dönüşmesi: bit.ly/1ogx9UW Read more.
Venüste Neden Yaşam Yoktur
     Venüs adını eski roma tanrıçasından alır, eski yunandaysa afrodit aşk ve güzellik tanrıçası, venüsün bir diğer adı ise Read more.
Glade, gtk+ ?
GLADE Glade Nedir? Gtk Builder? Gtk Builder İşlevleri? ÖRNEKLER Glade Nedir? Glade, Gnome Masaüstü ortamına ,GTK+ araçkiti için hızlı ve Read more.
Adım adım “python” ile altyazı editörü
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # vim: ts=4:sw=4 class srt_editor(): def __init__(self,dosya, sure,durum=False): # kullanıcıdan gelen ana değişkenler Read more.
Parça parça “Crystallizing Public Opinion”
.. the professional concept of public relations has its roots in pirimitive times, though relationship between those who led and Read more.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir